Suunnittelu­palvelut

Meiltä saat ammattitaitoista ja asiakaslähtöistä arkkitehtisuunnittelua, jossa huomioidaan rakennuspaikan ominaisuudet ja tilaajan toiveet.

Arkkitehti­suunnittelu

Arkkitehtimme aloittaa suunnitteluprosessin tonttikäynnillä ja suunnittelupalaverilla. Tonttikäynnillä hahmotamme tarkemmin millä tavalla näkymät, maastonmuodot, ilmansuunnat ja naapuritonttien ratkaisut kannattaa ottaa huomioon suunnitelmassa. Suunnittelupalaverissa käymme tarkasti läpi asiakkaan toiveet ja unelmat projektiin liittyen sekä kokonaisuuden budjetin ja aikataulun. Tämän jälkeen arkkitehti pääsee aloittamaan luonnossuunnittelun.

Luonnoksiin sisältyy tarkat ja havainnollistavat materiaalit

  • Sijoituskuva rakennuksien asettumisesta tontille
  • Selkeät ja informatiiviset pohja-, leikkaus- ja värilliset julkisivukuvat
  • Kätevä 3D-malli, jossa pääset itse liikkumaan rakennuksen sisällä
  • Realistisia visualisointikuvia, joiden avulla tilojen tunnelmaa ja näkymiä havainnollistetaan.

Lupakuvat

Luonnosten valmistuttua etenemme rakennuslupavaiheeseen. Tässä vaiheessa suunnitelmat esitellään viranomaisille ja luonnossuunnitelmat tarkennetaan pääpiirustuksiksi eli rakennuslupakuviksi. Lupavaiheessa on paikkakuntakohtaisia eroja ja joskus rakennuspaikalle tulee hakea poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua jo ennen rakennuslupaa. Meillä on kokemusta monista erilaisista lupaprosesseista ja autamme mielellämme näissäkin hakemuksissa.

Pää­suunnittelu, rakenne­suunnittelu, muut erikois­suunnittelu

Arkkitehtisuunnittelun lisäksi pystymme tarjoamaan hankkeelle rakenne- ja pääsuunnittelua. Meiltä löytyy yhteistyöyrityksiä myös muihin erikoissuunnittelun osa-alueisiin.

 

Pyydä tarjous!

Pyydä tarjous arkkitehtisuunnittelusta alla olevalla laskurilla. Vastaamme tarjouspyyntöön mahdollisimman pian.